ประกาศ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่ยังไม่คลี่คลาย โดยจังหวัดนนทบุรีจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ออกไป จากเดิมที่จะเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

โดยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนอีกครั้ง

ขอบคุณครับ