ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือเรียนและเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
หมวด : คอมพิวเตอร์ , กราฟฟิก มัลติมีเดีย
สำนักพิมพ์ : บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ คู่มือเรียนและเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C เล่มนี้ เป็นการนำเสนอการใช้งานภาษา C สำหรับผู้อ่านที่เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นเขียนโปรแกรม นำเสนอเนื้อหาโดยยึดหลักเรียนรู้ตามตัวอย่าง ซึ่งหมายถึง เรียนรู้ภาษา C ตามตัวอย่างที่นำเสนอภายในเล่มเรียงลำดับความรู้จากลำดับพื้นฐานไล่ไปจนถึงระดับการใช้งานประยุกต์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ