ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ยอดคนธรรมดา เนลสัน แมนดาลา
หมวด : สารคดี-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ทศ คณนาพร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "บุรุษผู้หนึ่งที่ใช้เวลาทั้งชีวิตพิสูจน์ให้โลกนี้เห็นว่า... มนุษย์ทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะผิวสีอะไร จะเป็นคนชนชั้นใดของสังคม แต่คุณค่าความเป็นมนุษย์ย่อมไม่แตกต่างกัน "