ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

วิถีเล่าจื๊อ วิถีแห่งยอดคน
หมวด : จิตวิทยา การพัฒนาตัวเอง
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ภัทระ ฉลาดแพทย์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ยอดนักปราชญ์แห่งแดนมังกรนาม “เล่าจื๊อ” ผู้ถือวิถีแห่งเต๋าอย่างสมดุล ได้ทิ้งหลักปรัชญาเป็นร้อยเป็นพันให้ชนรุ่นหลังได้นำไป “ปฏิบัติ” ด้วยแม้หากหลักคำสอนนั้นจะล้ำเลิศเพียงใด แต่ก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ จนกว่าจะ “ลงมือทำ” ซึ่งแน่นอนว่า ผู้ทำย่อมเป็นผู้ที่เห็นผลเอง! "