ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สุดยอดคณิต พิชิต CU-ATT/SAT
หมวด : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์ : แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์
ผู้แต่ง : อาจารย์สริญญา จึงธนภัทร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่เตรียมสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอินเตอร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์