ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กว่าจะเป็นนายพล
หมวด : สารคดี-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ผู้แต่ง : พล.ท. บัญชร ชวาลศิลป์
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ผมเห็นภาพเหล่านี้มากมาย...ไล่เรียงทีละภาพ ที่ละเฟรม...เหมือนภาพยนต์ที่ฉายช้า และบางภาพก็แช่นิ่งอยู่นาน บนเส้นทางแห่งความเป็นทหาร ถึงวันนี้อาจกล่าวได้ว่า ผมก้าวเดินมา ถึงจุดอันเป็นความใฝ่ฝันของผู้คนในอาชีพนี้แล้ว ช่อชัยพฤกษ์และดาวทอง บนบ่า เครื่องหมายนายพลทหารบกแห่งกองทัพไทย เมื่อพูดถึงเส้นทางเดินของชีวิตแล้ว อย่าว่าแต่ทหารเลย ทุกผู้คนล้วน ผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลายกันไป และใครก็มิอาจตีราคาเส้น ทางชีวิตของแต่ละคนว่าใครเหนือกว่าใครได้ เพราะทุกเส้นทางย่อมมีคุณค่า เฉพาะของตัวเองเสมอ เช่นนี้ ทุกชีวิตจึงมีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งสิ้น ผมจึงคิดใคร่ นำเส้นทางเดินของชีวิตตัวเองมาเล่าขานต่อผู้คนบ้าง หวังว่าคงได้รับอนุญาต