ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

20 คิด...ชีวิตสร้างสรรค์
หมวด : จิตวิทยา การพัฒนาตัวเอง
สำนักพิมพ์ : ดำรงค์ พิณคุณ
ผู้แต่ง : ดำรงค์ พิณคุณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  ถ้าจะเริ่มต้นเดินทางตามเป้าหมายความฝันให้เป็นจริงแล้ว วิธีการที่มนุษย์จะทำสิ่งแรกก็คือ การคิด วิธีการเก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆ ของตนให้กลายมาเป็นแง่คิด เป็นหลักการคิด สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดำเนินชีวิต โดยใช้หลักการคิดที่ถูกวิธี เพื่อความสำเร็จในชีวิต