ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

50 กลยุทธ์ ประทับใจแบรนด์
หมวด : บริหารธุรกิจ - การเงิน - การลงทุน
สำนักพิมพ์ : ดำรงค์ พิณคุณ
ผู้แต่ง : ดำรงค์ พิณคุณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  แนวคิดการสร้างความประทับใจในแบรนด์ ซึ่งในอดีตนักการตลาดมักเรียกสิ่งที่อยู่ในใจ "ผู้บริโภค" ว่า "กล่องดำ (Black Box)" หนังสือเล่มนี้พยายามทำให้ "นักการตลาด + นักธุรกิจ + คนทำการค้า" เข้าใจถึงวิธีที่จะทำให้องค์กรสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้โดยง่าย