ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

รู้ทันความเสี่ยง
หมวด : หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : David Apgar (เดวิด แอพการ์)
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :     พบกับแนวคิดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจและบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้วยตัวเอง โดจการพิจารณาว่าจะประเมินความเสี่ยงแบบใดดีที่สุด? ควรทำอย่างไร? เพื่อกำหนดลักษณะความเสี่ยงสำหรับธุรกิจของตนเอง? ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รอคอยคุณผู้อ่านพร้อมกันแล้วในเล่ม สารบัญ บทที่ 1 เปลี่ยนวิธีจัดการความเสี่ยงกันดีกว่า บทที่ 2 การแยกความเสี่ยงที่เรียนรู้ได้ออกจากความเสี่ยงที่ไร้แบบแผนในการตัดสินทางธุรกิจ บทที่ 3 การให้คะแนนความฉลาดรู้ในความเสี่ยงของคุณ (Risk IQ) บทที่ 4 การตตรวจสอบกลยุทธ์ความเสี่ยง บทที่ 5 การสร้างเครือข่ายที่ประยุกต์เข้ากับความเสี่ยงได้ บทที่ 6 เพิ่มระดับความฉลาดรู้ในความเสี่ยงของคุณอย่างเป็นระบบ