ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Shortcut Chinese พูดจีนทันใจ
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน อ่านเร็วกระชับ เข้าใจง่าย พูดได้ทันทีแม้ไม่มีพื้นฐาน ใช้เรียน สอบ ทำงาน เที่ยว ได้อย่างมั่นใจ ฝึกพูดจีนจากกว่า 30สถานการณ์ 530 ตัวอย่างประโยค พูดเป็นเร็ว เข้าใจง่ายด้วยตัวอักษรจีน พินอิน คำอ่านและคำแปลไทย