ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา (พ.2)
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ผู้แต่ง : พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เรื่องราวต่างๆ ในบทความแต่ละเรื่องให้ภาพโดยรวมของแคว้นสุโขทัยเมื่อแรกตั้งเมืองสุโขทัยขึ้นมาจนถึงการเคลื่อนย้ายลงมาสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้น