ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Soul of Success : จิตวิญญาณแห่งความสำเร็จ
หมวด : จิตวิทยา การพัฒนาตัวเอง
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ภคพร สุขศิริ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หลายคนอยากประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สิ่งเดียวที่จะพาให้ไปถึงจุดหมายได้นั้น คือการทำสิ่งต่างๆ จากจิตวิญญาณ