ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก
หมวด : จิตวิทยา การพัฒนาตัวเอง
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : David J. Schwartz
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เทคนิคการคิดที่จะผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาด รายได้มากขึ้น งานที่มีเกียรติ การเงินที่มั่นคง สายสัมพันธ์ที่ดี อำนาจและบารมี ชีวิตสุข