ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

หลังการจากไปของพายุใหญ่
หมวด : วรรณกรรมไทย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ผู้แต่ง : จรัญ ยั่งยืน
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมเรื่องสั้นไทยแนวการเมือง สังคม โดยกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันและความหวังที่ดีกว่า เช่น เรื่องของผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ระเบิดกลางกรุงเมื่อต้นปี 50 และความหวังในการดำรงอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีความรุนแรง ในเรื่อง “หลังการจากไปของพายุใหญ่” เป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ลามเข้ามาถึงในครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวของชาวชนบท ที่คิดเห็นต่างกัน หากในที่สุดก็มองเห็นสิ่งที่สำคัญกว่าในการดำรงอยู่