ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVAสำหรับ Android Apps
หมวด : คอมพิวเตอร์ , กราฟฟิก มัลติมีเดีย
สำนักพิมพ์ : บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาประกอบด้วย2 ส่วนใหญ่ๆ คือ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA และพื้นฐานการพัฒนา Android Apps ด้วย Android Studio เริ่มต้นจากหลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับมือใหม่ ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพัฒนา Android Apps อย่างง่ายขึ้นมา